FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ „WYSPY SZCZĘŚLIWE”

działająca przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, w Krakowie przy ul. Wielickiej

KRS 0000225443Numer konta bankowego:
PKO BP IO KRAKÓW
83 1020 2892 0000 5302 0150 8522

KRS 0000225443

Adres:
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.wyspyszczesliwe.org.pl/o-fundacji.htmlFundacja „Wyspy Szczęśliwe” niesie pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi, a także nienowotworowymi chorobami układu krwiotwórczego, leczonymi w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Jej działalność polega m.in. na wspomaganiu działalności leczniczej – w tym doposażaniu oddziału w sprzęt medyczny czy też zakup potrzebnych leków stanowiących wsparcie często bardzo kosztownego leczenia, Fundacja troszczy się także o rodziców małych pacjentów w zakresie związanym z leczeniem dziecka. Organizacja stawia sobie również za cel upowszechnianiem wiedzy z zakresu profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych. Grupa osób/wolontariuszy tworzących i wspierających tę organizację działa społecznie – to lekarze, pracownicy związani z Kliniką.

Jak pisze Fundacja na swojej stronie internetowej:  

 … „Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu … Otrzymywane środki z budżetu są niewystarczające, a w onkologii nie można stosować półśrodków… Dzieci w trakcie leczenia rozciągającego się różnie długo:  uczą się trudnej roli dobrego pacjenta, podejmują wyzwania stawiane im przez zagrażającą życiu chorobę, bawią się i/lub kontynuują naukę, są małymi bohaterami… Dlatego też podejmowane są wszechstronne działania, aby zapewnić dostęp do najbardziej efektywnej terapii wszystkim dzieciom chorym na nowotwory, leczonym w krakowskiej Klinice”…


Powrót