STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA „TĘCZA”

KRS 0000335176Numer konta bankowego:
26 1060 0076 0000 3200 0064 1310

KRS 0000335176

Adres:
ul. Lea 22B/2
30-052 Kraków

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.stowarzyszenietecza.org/Stowarzyszanie TECZA powołane z inicjatywy osób, które na co dzień towarzyszą swoim najbliższym dotkniętym Zespołem Downa stawia sobie za cel wyrównywanie szans tych dzieci i dorosłych w każdym obszarze ich funkcjonowania. Członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze, specjaliści na co dzień wspierają swoich podopiecznych i ich rodziny  prowadząc zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, spotkania dla rodziców, konferencje szkoleniowe, grupy wsparcia, wyjazdy integracyjne. Troską opiekunów jest zapewnienie dzieciom z Trisomią 21 odpowiednich warunków w zakresie dostępu do edukacji, kultury i sportu a także zatrudnienia i pomocy. Dzięki ich zaangażowaniu i staraniom podopieczni biorą czynny w wielu konkursach, projektach, akcjach edukacyjnych, w których oprócz wiedzy i umiejętności zdobywają cenne doświadczenia.

A tak piszą na stronie internetowej:

… „Podejmujemy także działania mające na celu zmianę wizerunku osób z Zespołem Downa i stworzenie im lepszych warunków rozwoju, możliwość podjęcia pracy zawodowe j… Wspólnie cieszymy się z tych malutkich i wielkich sukcesów naszych dzieci i młodzieży…. Dzieci z Zespołem Downa wnoszą w życie najbliższych niepowtarzalną radość z każdego dnia Ich szczera i bezwarunkowa miłość daje ogromną siłę, by pokonać strach i rekompensuje wyjątkową codzienność…  Wspólnie działamy, zmieniamy świat, wspieramy”…Powrót