Stowarzyszenie Samarytanin


STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I RODZINIE „SAMARYTANIN” działające przy Domu Dziecka w Jasieniu
KRS 0000028952Numer konta bankowego:
13 94530009 0000 0004 9227 0001

KRS 0000028952

Adres:
ul. Ks. Mazurkiewicza 171
32-800 Brzesko

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.samarytanin.bl.ee/Stowarzyszenie ma w swoich celach niesienie pomocy dzieciom i osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie powstało jesienią 2000r z inicjatywy pracowników Domu Dziecka w Jasieniu a w 2004r uzyskało status OPP. Swoją siedzibę ma w Jasieniu przy tejże placówce gdyż jego głównym celem jest wspieranie działalności wspomnianej placówki. W Domu Dziecka przebywają dzieci, które z różnych względów nie mogą być w rodzinach biologicznych.
Pomoc Stowarzyszenia polega na organizowaniu i współorganizowaniu wyjazdów wakacyjnych, wycieczek, imprez okolicznościowych, warsztatów i konkursów dla podopiecznych Domu Dziecka. Organizacja stara się również doposażać placówkę w sprzęt sportowy, rekreacyjny i inny.

… „W 2004r dokonano zakupu samochodu VW-bus na 9 osób, który jest wykorzystywany do przewozu wychowanków Domu Dziecka.
Staramy się również współpracować z innymi organizacjami np. Cassiopee z Francji
i Bankiem Żywności z Krakowa.
Staramy się naszymi działaniami wspierać i czynić weselszym życie tych których los nie szczędził”…
 Powrót