STOWARZYSZENIE SIEMACHA

KRS 0000207304Numer konta bankowego:
35 1020 2892 0000 5602 0238 8544

KRS 0000207304

Adres:
ul. Długa 42,
31–146 Kraków

Więcej informacji na stronie internetowej: http://siemacha.org.pl/Stowarzyszenie SIEMACHA prowadzi placówki wsparcia dziennego i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z tych pierwszych wychowankowie korzystają w sposób dobrowolny – uczestniczą w warsztatach, rozwijają talenty, tworzą społeczności, natomiast w placówkach całodobowych znajdują się z konieczności, na mocy decyzji sądu, który orzekł, że nie mogą przebywać w rodzinach biologicznych. Stowarzyszenie towarzyszą zaangażowani, oddani, pełni dobrej energii ludzie, którzy realizując ambitne i odważne przedsięwzięcia wspierają dzieci i młodzież poprzez wychowanie, sport oraz terapię. Organizacja wywodzi się Krakowa, a obecnie prowadzi placówki na terenie całej Polski. Działała w oparciu o szlachetne, mądre, wypracowane idee, które wyznaczają standardy ich codziennej pracy.

Jak piszą na stronie internetowej:

… „Koncentrujemy się na długoterminowych celach i kompleksowej pomocy … Wysoka jakość pomocy, którą niesiemy, jest wyrazem szacunku zarówno dla tych, którym jest udzielana, jak i dla wszystkich, którzy wspierają naszą działalność. … Tworzymy otwarte, zasobne i uczące się społeczności oparte na wolnym wyborze, szczerym dialogu i poszanowaniu zasad … Naszą misję społeczną realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość … Pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów. Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych …”Powrót