„Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę”

Winston Churchill

Nasze życie opiera się w dużej mierze na relacjach z innymi ludźmi.

Im większe są nasze umiejętności w zakresie porozumiewania się, im większą mamy wiedzę na temat tego, czym kierują się inni w swoim zachowaniu, tym nasze kontakty stają się łatwiejsze. Takie umiejętności pomagające w codziennych relacjach międzyludzkich nazywamy umiejętnościami  psychospołecznymi. To właśnie one pomagają nam nawiązywać kontakty, budować dobre relacje w grupie,  skutecznie się komunikować czy też znajdować kompromis.

Obok kompetencji zawodowych w dzisiejszym świecie to bardzo istotne kwalifikacje. Dlatego w ramach projektu Świadome Życie planujemy organizować szkolenia, warsztaty i seminaria, na których będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności psychospołeczne.

  • Jak radzić sobie z organizacją własnego czasu?
  • Jak nie dawać się wciągać w konflikty, bądź skutecznie je rozwiązywać?
  • W jaki sposób mówić do ludzi, aby nas słuchali i co ważniejsze rozumieli?
  • Jak zachować dobrą energię i pozytywne nastawienie do świata?
  • Czym jest pasja w życiu i dlaczego każdy z nas powinien mieć marzenia?
  • W jaki sposób skutecznie zabrać się za rzeczy odkładane na później całymi latami?

Te, oraz wiele innych tematów będziemy poruszali na naszych spotkaniach.