OSOBY INDYWIDUALNE

Nie sposób wymienić tu wszystkie osoby, szczególnie jednak chcemy podziękować:

Łukaszowi Jędrusikowi i Michałowi Karpierzowi – za wykonanie i prowadzenie strony internetowej oraz cierpliwość przy wprowadzaniu aktualności

Magdalenie Domagale – za porady i rozwiązywanie zawiłości prawnych

Maciejowi Micherdzie, Marcie Bubak, Marcie Porębskiej – za skrupulatne panowanie nad finansami Fundacji

Izabeli Cimachowicz – za wsparcie bieżącej działalności, udział w działaniach Fundacji i prowadzenie FB

Barbarze Jarosz – za życzliwość i zaangażowanie w kontaktach z podopiecznymi

Tomaszowi Święchowi – za koordynację pomocy dla pogorzelców

Magdalenie Kluz – za wsparcie i udział w działaniach Fundacji

Marcie Kaim, Monice Drużkowskiej – za wsparcie w bieżącej działalności Fundacji

INSTYTUCJE
5. CP Recycling
4. CP MC
1. CP Glass
2. Cp food and industrial
3. CP Brokers

… serdecznie dziękujemy !