INICJATYWY W DZIEDZINIE SPORTU

 • OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY w Brzesku
  dofinansowanie zajęć o charakterze edukacyjno-sportowym organizowanych w okresie ferii zimowych,
  dofinansowanie wydarzenia o charakterze sportowym organizowanego z okazji Dnia Dziecka,
  dofinansowanie wydarzenia o charakterze sportowym – piłkarskiego zakończenia roku
 • ZAKLICZYŃSKA SZKÓŁKA WĘDKARSKA
  dofinansowanie Turniejów Wędkarskich organizowanych dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w sekcji – wydarzeń o charakterze edukacyjno-sportowym
 • STOWARZYSZENIE CZAS NA HOJEJ w Krakowie
  dofinansowanie organizacji Turnieju Czas na Mini Hokej
 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w Krakowie
  ufundowanie biletów na wydarzenia sportowe dla wychowanków Placówki
 • TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA w Krakowie
  ufundowanie sprzętu sportowego dla dziecięcej sekcji gimnastycznej
 • STOWARZYSZENIE DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA w Dębicy
  ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków Stowarzyszenia

WYDARZENIA SPORTOWE POŁĄCZONE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CHARYTATYWNĄ   

 • BRZESKI KLUB BIEGACZA
  udział w organizacji Biegu Mikołajkowego – wydarzenia sportowego połączonego z akcją charytatywną mającą na celu zbiórkę darów dla lokalnych instytucji działających w obszarze opieki, wychowania i pomocy społecznej. Zgodnie z Regulaminem Biegu każdy uczestnik zawodów w ramach opłaty startowej był zobowiązany do skompletowania własnego, indywidualnego prezentu (na podstawie wcześniej przygotowanych list potrzeb) dla placówek działających na terenie gminy Brzesko. W biegu wzięło udział ok. 300 biegaczy, dzięki tak zorganizowanej akcji obdarowano podopiecznych placówek:
 • DOM DZIECKA W JASIENIU
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OCHRONKA
 • STOWARZYSZENIE OSTOJA
 • WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

INICJATYWY W DZIEDZINIE KULTURY I EDUKACJI

 • MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Brzesku
  dofinansowanie wydarzenia o charakterze edukacyjnym organizowanego z okazji Dnia Dziecka,
  dofinansowanie wydarzenia o charakterze integrującym lokalną społeczność organizowanego dla dzieci, młodzieży i rodzin z Brzeska i Gminy Brzesko

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 w Bydgoszczy
  dofinansowanie wydarzenia o charakterze integracyjnym oraz artystycznym – Festiwalu Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej poprzez ufundowanie naród dla uczestników spotkania

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

zakup biletów na wydarzenie sportowe dla wychowanków placówek:

 • PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEA TYPU RODZINNEGO – MAŁY KSIĄŻE w Krakowie FUNDACJA PROJEKT ROZ
 • CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ŚW. LUDWIKI w Krakowie
 • CENTRUM PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 2 w Krakowie
 • INTERWENCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DLA DZIEWCZĄT w Krakowie
 • STOWARZYSZENIE SIEMACHA w Krakowie

WSPARCIE INNYCH LOKALNYCH INSTYTUCJI

 • UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY w Krakowie Prokocimiu
  ufundowanie sprzętu medycznego – wag medycznych, materacy przeciwodleżynowych, ssaków medycznych  – we współpracy ze spółką CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – na podstawie zawartego porozumienia na udział w akcji recyklingu aluminiowych puszek. Kampania ta ma na celu ochronę środowiska połączoną między innymi z pozyskiwaniem funduszy na cele charytatywne. Zebrane w ten sposób pieniądze w całości przekazane zostały na dofinansowanie sprzętu medycznego, który Fundacja zakupiła dla Szpitala w Prokocimiu.