• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa TĘCZA w Krakowie
  dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla grupy niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z rodzicami, rodzin z Polski i Ukrainy oraz ich wychowawców,
 • OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY w Brzesku
  dofinansowanie obozu sportowo-rekreacyjnego organizowanego w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży z sekcji piłki nożnej,
 • Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową WYSPY SZCZĘŚLIWE w Krakowie
  sfinansowanie druku książeczki edukacyjnej przygotowywanej w ramach cyklu PRZYJAZNE BADANIA przeznaczonej dla dzieci/pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
 • Stowarzyszenie SIEMACHA w Krakowie i Odporyszowie
  ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków – podopiecznych placówek dziennych i całodobowych
  wsparcie działalności edukacyjnej zrealizowanej w ramach warsztatów ekologiczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w okresie przedświątecznym (we współpracy ze spółką KOBA – Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Domem Dziecka w Jasieniu)
 • DOM DZIECKA w Jasieniu
  ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków – podopiecznych placówki całodobowej – w sezonie letnim,
  ufundowanie sprzętu sportowego dla wychowanków – podopiecznych placówki całodobowej – w sezonie zimowym,
 • UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY w Krakowie Prokocimiu
  ufundowanie sprzętu medycznego – Pulsoksymetru (we współpracy ze spółką KOBA – Organizacja Odzysku Opakowań S.A.)
 • TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA w Krakowie
  ufundowanie sprzętu sportowego dla dziecięcej sekcji gimnastycznej.