W gronie podopiecznych Fundacji znajdują się osoby dorosłe, dzieci, osoby niepełnosprawne w tym również pracownicy Grupy CP członkowie ich rodzin i pracownicy emerytowani oraz  mieszkańcy lokalnych społeczności. Wsparcie przekazujemy głównie na ochronę zdrowia w tym: dofinansowanie specjalistycznych zabiegów, operacji, rehabilitacji, opieki, sprzętu medycznego lub wspomagającego codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością

Szczegółowe zasady udzielania pomocy osobom indywidualnym przez Fundację Can-Pack opisuje załączony

Wnioski od osób indywidulanych prosimy kierować  na adres Fundacji na załączonym Formularzu