Czas Na Wolontariat – CNW

EDYCJA 2023

To program zakładający dofinansowanie na realizację własnych autorskich projektów wolontariackich  pracowników Grupy CANPACK

Główne założenia programu przewidują iż:

 • Beneficjentami działań wolontariuszy mogą być podopieczni instytucji publicznych (np. szkoły, przedszkola, świetlice, domy opieki, szpitale, hospicja, ośrodki szkolno-wychowawcze) lub organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia).
 • Projekty zgłaszane do Programu powinny być zgodne z Celami Statutowymi Fundacji zawartymi w par. 5 Statutu Fundacji.
 • Zasięg lub znaczenie planowanych działań powinny mieć charakter regionalny lub lokalny i realizowany na terenie, na którym prowadzona jest działalność spółek z Grupy CANPACK
 • Do programu mogą przystąpić zespoły wolontariackie z udziałem minimum 2 pracowników spółek z Grupy CANPACK
 • Projekty realizowane są w czasie wolnym od pracy
 • Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do 21 maja 2023 roku

W 2022

 

W 2021

 

W 2019

Dofinansowanie otrzymało 8 Projektów, zrealizowanych na rzecz:

 • DZIECI Z LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI WSI MOKRZYSKA/GMINA BRZESKO – Projekt Bezpieczny Figloraj
 • DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BRZESKU – Projekt Tajemniczy Ogród
 • DZIECI Z LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI WSI JODŁÓWKA/STOWARZYSZENIE KLUB RODZINY JODŁÓWKA – Projekt Modelarstwo lotnicze – poznaj tajemnice
 • DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 10 W BRZESKU – Projekt Ogród zmysłów
 • DZIECI I MŁODZIEŻY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ORZESZU ORAZ MIESZKAŃCÓW LOKLANEJ SPOŁECZNOŚCI KORZYSTAJĄCEJ Z INFRASTRUKTURY PRZYSZKOLNEJ – Projekt Pingiel na Zowiści
 • DZIECI Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GNOJNIKU – Projekt Ścieżka marzeń
 • MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ZAWIŚĆ/PRZEDSZKOLE NR 6 W ORZESZU-ZAWIŚCI – Projekt Bezpieczni mieszkańcy Zawiści
 • MIESZAKŃCÓW GMINY RZEZWA/STOWARZYSZENIE KLUB RODZINY JODŁÓWKA – Projekt Stop smog

W 2018

Dofinansowanie otrzymały 4 pomysły, w ramach których wolontariusze zrealizowali projekty na rzecz:

 • PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO ŁUKASZEWICZA NR 2 W BRZESKU
 • SEKCJI GIMNASTYKI SPORTOWEJ TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „WISŁA” W KRAKOWIE
 • ŚWIETLICY W JODŁÓWCE DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W RZEZAWIE
 • PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁONIOWEJ

W 2017

Dofinansowanie otrzymały 2 projekty, które zostały zrealizowane na rzecz poniżej wymienionych placówek:

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH w Krakowie
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP w Brzesku

W 2016

Dofinansowanie otrzymały 3 projekty, a beneficjentami byli podopieczni:

 • POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZNICZEGO w Brzesku (wraz z hospicjum)
 • GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU – ŚWIETLICY w Kusowie
 • SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA HOSPICJUM CORDIS w Katowicach

Świąteczny upominek

To akcja zorganizowana na rzecz  wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin naszych podopiecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji dla których wspólnie z wolontariuszami przygotowaliśmy indywidualne świąteczne upominki – by w tym szczególnym czasie każdy czuł się wyjątkowo!

 

W 2019
Indywidualne podarunki, przygotowane z wielkim sercem, trafiły do rąk 43 podopiecznych:

 • DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP w Brzesku
 • oraz dzieci jednej z rodzin z lokalnej społeczności

W 2018
Wyjątkowe, indywidualne upominki przekazaliśmy do 81 dzieci i młodzieży w tym wychowanków:

 • RODZINNEGO DOMU DZIECKA MAŁY KSIĄŻE w Krakowie
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Św. Gertrudy
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Piłsudskiego
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Sobieskiego
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Św. Teresy
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Zyblikiewicza
 • DOMU DZIECKA w Jasieniu
 • DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP w Brzesku

W 2017
W czasie pierwszej edycji zorganizowanej wśród wolontariuszy pracowników w Krakowie upominki wręczyliśmy 65 podopiecznym – w tym dzieciom i młodzieży wychowankom placówek:

 • RODZINNEGO DOMU DZIECKA MAŁY KSIĄŻE w Krakowie
 • CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1 w Krakowie