Czas na wolontariat

To konkurs na realizację własnych autorskich projektów wolontariackich pracowników Grupy CP w którym zespoły wolontariuszy mogą wnioskować o środki na realizację zadań na rzecz wybranych przez siebie placówek oraz ich podopiecznych.

Główne założenia przewidują iż do konkursu można składać projekty, które będzie realizował zespół pracowników Grupy Can-Pack a zadania wykonane zostaną w czasie wolnym od pracy. Beneficjentami działań wolontariuszy mogą być podopieczni instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych wywodzących się z lokalnych społeczności.

W 2016

Dofinansowanie otrzymały 3 projekty, a beneficjentami byli podopieczni:

 • POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZNICZEGO w Brzesku (wraz z hospicjum)
 • GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU – ŚWIETLICY w Kusowie
 • SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA HOSPICJUM CORDIS w Katowicach

W 2017

Dofinansowanie otrzymały 2 projekty, które zostały zrealizowane na rzecz poniżej wymienionych placówek:

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH w Krakowie
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP w Brzesku

W 2018

Dofinansowanie otrzymały 4 pomysły, w ramach których wolontariusze zrealizowali projekty na rzecz:

 • PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. IGNACEGO ŁUKASZEWICZA NR 2 W BRZESKU
 • SEKCJI GIMNASTYKI SPORTOWEJ TOWARZYSTWA SPORTOWEGO „WISŁA” W KRAKOWIE
 • ŚWIETLICY W JODŁÓWCE DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W RZEZAWIE
 • PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ŁONIOWEJ

Świąteczny upominek

To akcja zorganizowana na rzecz  wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin naszych podopiecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji dla których wspólnie z wolontariuszami przygotowaliśmy indywidualne świąteczne upominki – by w tym szczególnym czasie każdy czuł się wyjątkowo!

W 2017
W czasie pierwszej edycji zorganizowanej wśród wolontariuszy pracowników w Krakowie upominki wręczyliśmy 65 podopiecznym – w tym dzieciom i młodzieży wychowankom placówek:

 • RODZINNEGO DOMU DZIECKA MAŁY KSIĄŻE w Krakowie
 • CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1 w Krakowie

W 2018

Wyjątkowe, indywidualne upominki przekazaliśmy do 81 dzieci i młodzieży w tym wychowanków:

 • RODZINNEGO DOMU DZIECKA MAŁY KSIĄŻE w Krakowie
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Św. Gertrudy
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Piłsudskiego
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Sobieskiego
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Św. Teresy
 • PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ Zyblikiewicza
 • DOMU DZIECKA w Jasieniu