Czas na wolontariat

To konkurs na realizację własnych autorskich projektów wolontariackich pracowników Grupy CP w którym zespoły wolontariuszy mogą wnioskować o środki na realizację zadań na rzecz wybranych przez siebie placówek oraz ich podopiecznych.

Główne założenia przewidują iż do konkursu można składać projekty, które będzie realizował zespół minimum 3ch pracowników Grupy Can-Pack a zadania wykonane zostaną w czasie wolnym od pracy. Beneficjentami działań wolontariuszy mogą być podopieczni instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych wywodzących się z lokalnych społeczności.

Szczegółowe warunki danej edycji ogłaszane są każdorazowo wśród pracowników Grupy.

W 2016

Dofinansowanie otrzymały 3 projekty, a beneficjentami byli podopieczni:

  • POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZNICZEGO w Brzesku (wraz z hospicjum)
  • GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU – ŚWIETLICY w Kusowie
  • SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA HOSPICJUM CORDIS w Katowicach

W 2017

Dofinansowanie otrzymały 2 projekty, które zostały zrealizowane na rzecz poniżej wymienionych placówek:

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH w Krakowie
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP w Brzesku

Świąteczny upominek

To akcja zorganizowana na rzecz  wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin naszych podopiecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji dla których wspólnie z wolontariuszami przygotowaliśmy indywidualne świąteczne upominki – by w tym szczególnym czasie każdy czuł się wyjątkowo!

W 2017
W czasie pierwszej edycji zorganizowanej wśród wolontariuszy pracowników w Krakowie upominki wręczyliśmy 65 podopiecznym – w tym dzieciom i młodzieży wychowankom placówek:

  • RODZINNEGO DOMU DZIECKA MAŁY KSIĄŻE w Krakowie
  • CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1 w Krakowie