Czas na wolontariat

To konkurs na realizację własnych autorskich projektów wolontariackich pracowników Grupy CP w którym zespoły wolontariuszy mogą wnioskować o środki na realizację zadań na rzecz wybranych przez siebie placówek oraz ich podopiecznych.

Główne założenia przewidują iż do konkursu można składać projekty, które będzie realizował zespół pracowników Grupy Can-Pack a zadania wykonane zostaną w czasie wolnym od pracy. Beneficjentami działań wolontariuszy mogą być podopieczni instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych wywodzących się z lokalnych społeczności.

W 2016

Dofinansowanie otrzymały 3 projekty, a beneficjentami byli podopieczni:

  • POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZNICZEGO w Brzesku (wraz z hospicjum)
  • GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBRCZU – ŚWIETLICY w Kusowie
  • SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA HOSPICJUM CORDIS w Katowicach

W 2017

Dofinansowanie otrzymały 2 projekty, które zostały zrealizowane na rzecz poniżej wymienionych placówek:

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH w Krakowie
  • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP w Brzesku

Świąteczny upominek

To akcja zorganizowana na rzecz  wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z rodzin naszych podopiecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji dla których wspólnie z wolontariuszami przygotowaliśmy indywidualne świąteczne upominki – by w tym szczególnym czasie każdy czuł się wyjątkowo!

W 2017
W czasie pierwszej edycji zorganizowanej wśród wolontariuszy pracowników w Krakowie upominki wręczyliśmy 65 podopiecznym – w tym dzieciom i młodzieży wychowankom placówek:

  • RODZINNEGO DOMU DZIECKA MAŁY KSIĄŻE w Krakowie
  • CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1 w Krakowie