O FUNDACJI

Fundator, Fundacja, Wspierają nas, Dokumenty

Fundacja

Misją Fundacji powołanej z inicjatywy Can-Pack SA, spółki z Grupy Can-Pack, jest realizacja zadań o charakterze społecznym oraz odpowiedzialność za działalność filantropijną. Zależy nam, aby w sposób realny przyczyniać się do zmian społecznych, inicjować i wspierać różnorodne projekty i działania, które mają na celu troskę o ludzkie potrzeby, rozwój oraz dobro interesów społecznych w naszym najbliższym otoczeniu.

Rada Fundacji:

Stanisław Waśko – Wiceprezes Zarządu CAN-PACK
Dr hab. Małgorzata Podrecka – Wiceprezes Zarządu CAN-PACK
Philip Impink – Członek Zarządu CAN-PACK

Prezes Fundacji – Ewa Mazurek

Nasi Darczyńcy

Dziękujemy Spółkom z Grupy Can-Pack za wsparcie finansowe dla naszych działań!

1. CP Glass
2. Cp food and industrial
3. CP Brokers
4. CP MC
5. CP Recycling

Dokumenty

Data rejestracji: 2 lutego 2015 r.
Data nadania statusu organizacji pożytku publicznego: 27 listopada 2017 r.
Numer KRS: 0000541518
REGON: 360675443
NIP: 9452182518
Konto bankowe: PKO BP 38 1020 2906 0000 1902 0341 7441

OBSZARY DZIAŁAŃ

Wspieramy instytucje/organizacje oraz osoby indywidualne w lokalnych społecznościach, w których Grupa Can-Pack prowadzi swoją działalność – Krakowa, Brzeska, Bydgoszczy, Dębicy, Orzesza oraz Tarnowa.

Współpraca na rzecz lokalnych społeczności

Działamy na rzecz bądź też we współpracy ze Stowarzyszeniami, Instytucjami oraz innymi Organizacjami, które na co dzień pomagają swoim podopiecznym, wychowankom w rozwoju, edukacji, a także przezwyciężaniu trudności. Wspieramy realizacje zadań zbieżnych z Celami Statutowymi Fundacji Can-Pack, szczególnie w zakresie: sportu, edukacji, ochrony zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Działalność na rzecz osób indywidualnych

Fundacja obejmuje pomocą osoby indywidualne, które znalazły się w trudnej sytuacji – wynikającej z nieprzewidzianych okoliczności jakie niesie ze sobą nagła poważna choroba lub przewlekłe, nieuleczalne schorzenia często powiązane z niepełnosprawnością, a także z powodu innych wyjątkowych przypadków losowych.

Wolontariat pracowniczy

Wśród pracowników Grupy Can-Pack jest wielu wyjątkowych ludzi inicjujących dobroczynne działania, aktywnych społecznie, działających na rzecz różnych instytucji, czy też potrafiących się błyskawicznie zorganizować na potrzeby jednorazowej akcji pomocowej. Na ich zaangażowanie możemy również liczyć w trakcie akcji organizowanych na rzecz lokalnych społeczności.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Adres:
31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1

Telefon:
12 662 34 59

Email:
fundacja@canpack.eu

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]