INICJATYWY W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI ZDROWIA

 • STOWARZYSZENIE VESNA w Gnojniku
  dofinansowanie projektu „Proste Plecki”
 • BRZESKIE STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMAMI ONKOLOGICZNYMI AMAZONKA
  dofinansowanie projektu „Zdążyć przed chorobą”
 • FUNDACJA POLARIS
  dofinansowanie zajęć realizowanych w ramach Klubu Małego Ratownika – wydarzenia o charakterze edukacyjnym i prozdrowotnym organizowanego dla dzieci województwa małopolskiego w ramach Ogólnopolskiego Kongresowu Ratowników Medycznych w Krakowie

INICJATYWY W DZIEDZINIE SPORTU

 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FENIKS w Jasieniu
  dofinansowanie realizacji projektu „Ruch to zdrowie”.
 • STOWARZYSZENIE DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA w Dębicy
  dofinansowanie realizacji projektu „Trenujemy z pasją”
 • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Brzesku – SEKCJA PŁYWACKA
  dofinansowanie strojów sportowych dla zawodników trenujących w sekcji działającej przy szkole
 • BRZESKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
  dofinansowanie organizacji działań edukacyjnych realizowanych podczas Dnia Dziecka
 • MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Żorach
  dofinansowanie XI Żorskiego Biegu Ulicznego

INICJATYWY W DZIEDZINIE KULTURY I EDUKACJI

 • BRZESKI OŚRODEK KULTURY
  sfinansowanie działań organizowanych w ramach projektu „Postaw na rodzinę” obejmującego różnorodne działania, dedykowane rodzinom – warsztaty, spektakle, wyjazdy, spotkania, pokazy, koncerty, konkursy. Celem Projektu była integracja rodzin oraz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społecznościach lokalnych tj. mieszkańców gminy Brzesko i powiatu brzeskiego
 • STOWARZYSZENIE MOC RADOŚCI w Jodłówce
  dofinansowanie Projektu „Lekcja patriotyzmu z W. Pileckim” obejmującego cykl wydarzeń poświęconych upamiętnieniu rtm. Pileckiego w tym m.in. biegu oraz konkursów wiedzy, plastycznego, literackiego

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „W STRONE TĘCZY” w Złotej
  dofinansowanie wyjazdu rehabilitacyjnego wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
 • BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA w Bydgoszczy
  dofinansowanie wyjazdu o charakterze edukacyjnym wychowanków szkoły
 • FUNDACJA SUPERPOWER w Krakowie
  dofinansowanie Projektu „Drużyna A” dla młodych osób z zespołem Aspergera
 • STOWARZYSZENIE GAUDIUM ET SPES w Krakowie
  dofinansowanie cyklu zajęć sportowo-rehabilitacyjnych organizowanych dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OCHRONKA” w Brzesku
  organizacja w okresie przedświątecznym pomocy charytatywnej dla mieszkańców Domu

WSPARCIE INNYCH LOKALNYCH INICJATYW

 • FUNDACJA ZNAJDŻ POMOC
  dofinansowanie na rzecz pomocy podopiecznym Fundacji
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAWORSKU
  zakup sprzętu medycznego – deski ortopedycznej do bezpiecznego transportu poszkodowanych w wypadkach
 • STOWARZYSZENIE LATARNIA w Krakowie
  dofinansowanie działalności stowarzyszenia w obszarze organizacji zajęć integracyjnych dla lokalnej społeczności
 • FUNDACJA ZDROWIE DZIECKA w Krakowie
  dofinansowanie wyposażenia Sali terapii zajęciowej Dziecięcego Szpitala im. św. Ludwika w Radziszowie
 • OSP w Rzezawie
  zakup sprzętu – zestawu ratownictwa medycznego
 • FUNDACJA MARCOPOMAGA
  dofinansowanie do organizacji Koncertu Charytatywnego w Orzeszu
 • UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY w Krakowie Prokocimiu
  ufundowanie pomocniczego sprzętu medycznego (zestawu do monitorowania SPO2 oraz wózka do przewożenia chorych) na potrzeby oddziału dziecięcego onkologii i hematologii USD – we współpracy ze spółką CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., która na podstawie zawartego porozumienia na udział w akcji recyklingu aluminiowych puszek przekazała zebrane w ramach akcji środki na dofinansowanie w/w sprzętu.